Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal.

Grup Ciutat Hotels l’informa que totes les dades personals rebudes a través d’aquesta aplicació es tracten amb la més estricta confidencialitat d’acord amb la Política de Privacitat i de Seguretat de l’Entitat, així com amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de caràcter personal. Aquestes dades s’inclouran en un fitxer, el qual es troba inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades. La finalitat principal de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades de caràcter personal amb la finalitat de: poder gestionar les reserves d’allotjament que es puguin realitzar a través d’aquesta pàgina web. Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites , inscrites, titulars i col.laboradors de tots els departaments i ens associats en els quals s’organitza l’entitat, així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió. Mitjançant l’enviament d’aquest formulari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat i documental de les dades incloses a la base de dades, que són les estrictament necessàries per al compliment de les legítimes finalitats que desenvolupa la nostra entitat. De la mateixa manera, l’informem que vostè té el dret d’accedir, rectificar i cancel.lar les seves dades així com també a comunicar qualsevol alteració o modificació que s’hi pugui produir. Per exercitar aquests drets i qualsevol aclariment, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un mail a: Legal@ciutathotels.com

TITULAR:

FONDESE, SL.

DIRECCIÓ:

C/ Turó d’en Bruguet, 2

08402 Granollers (Barcelona)

CONTACTE:

Tel: 93 879 62 20

Fax: 93 879 58 46

Legal@ciutathotels.com

DADES DE REGISTRE:

Tom: 31168, Foli 45, Fulla 5131,

Registre Mercantil Barcelona inscrip 2ª

CIF: B-59381194

Aquesta web té imatges realitzades per: Manel Cuesta. Cedides pel Consorci de Turisme del Vallès Oriental”,  www.turismevalles.net

Les imatges del Ciurcuit de Catalunya han estat cedides pel Circuit de Catalunya.